شکرستان

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حرکت» ثبت شده است

چرا هر وقت از من تعریف ﻣﻰکنند، خوشحال ﻣﻰشوم؟!!!

از قلب سپید منفعل به قلب سرخ فعال


از قلب سرخ فعال به قلب طلایی


با قلب طلایی، به سوی ﺑﻰنهایت و فراتر از آن