شکرستان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هنر کوتاﻩقامت» ثبت شده است

یک اثر کوتاﻩقامت از یک انسان کوتاﻩقامت:

در بسیاری از آثار هنری عصر جدید٬ هدفی فراتر از تولید فرم وجودﻧﺪارد.

مراقب قامت نگاهتان باشید٬ که کوتاه نشود.

البته منظورم این نیست که به آثار  کوتاﻩقامت نگاه نکنید.

فقط٬ مراقب قامت نگاهتان باشید٬ که کوتاه نشود.